Nội dung ôn tập môn Toán dành cho học sinh khối lớp 5 trong thời gian nghỉ chống dịch COVID -19.

Phụ huynh có thể tải file bài tập này và in ra để các con làm bài bằng cách bấm vào chữ "Tải về" ở dòng dưới.

Tài liệu đính kèm: Tải về