Nội dung ôn tập môn Lịch sử dành cho học sinh khối lớp 5 trong thời gian nghỉ chống dịch COVID -19.

Phụ huynh có thể tải file bài tập hoàn chỉnh và in ra để các con làm bài bằng cách bấm vào chữ "Tải về" ở dòng dưới.

Tài liệu đính kèm: Tải về

LỊCH SỬ

Câu 1: Trương Định lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa khi nào ?

A. Khi Pháp bắt đầu xâm lược nước ta

B. Khi Pháp bắt đầu tấn công  vào Nam kì

C. Khi Pháp chuẩn bị rút về nước

Câu 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ?

A. Mong muốn sang Pháp để hưởng sung sướng

B. Mong muốn được làm vua

C. Mong muốn canh tân đất nước

Câu 3: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương là:

A. Ba Đình (Thanh Hoá) do Phạm Bành - Đinh Công Tráng lãnh đạo

B.  Bãi Sậy (Hưng Yên) do Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo

C.  Hương Khê (Hà Tĩnh) do Phan Đình Phùng lãnh đạo

D. Tất cả các ý trên

Câu 4: Sự thay đổi của xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX sẽ làm cho nhân dân ta:

A. Nhân dân ta ngày càng khổ cực

B. Nhân dân ta ngày càng sung sướng

C. Đất nước ngày một lầm than, nhân dân ngày càng khổ cực

Câu 5: Phong trào Đông du do ai lãnh đạo?

A. Phan Bội Châu

B. Hồ Chí Minh.

C. Phan Châu Trinh

Bài viết liên quan