Nội dung ôn tập môn Địa lí dành cho học sinh khối lớp 5 trong thời gian nghỉ chống dịch COVID -19

Phụ huynh có thể tải file bài tập hoàn chỉnh và in ra để các con làm bài bằng cách bấm vào chữ "Tải về" ở dòng dưới.

Tài liệu đính kèm: Tải về

ĐỊA LÝ LỚP 5

Câu 1: Những nước giáp phần đất liền của nước ta là:

A.  Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia

B. Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc

C. Lào, Cam-pu-chia, Nga

Câu 2: Địa hình nước ta:

A. 3/4 là đồi núi; 1/4 là đồng bằng

B. 1/4 là đồi núi; 3/4 là đồng bằng

C. 2/4 là đồi núi; 2/4 là đồng bằng

Câu 3: Nước ta có:

A. Nhiều khoáng sản

B.  Nhiều loại khoáng sản và có trữ lượng nhiều

C. Có rất ít khoáng sản

Câu 4: Khí hậu nước ta có đặc điểm :

A. Khí hậu nước ta nói chung là lạnh, trừ những vùng núi cao thường nóng quanh năm. Gió và mưa ở nước ta thay đổi theo mùa. Trong một năm có hai mùa gió chính: một mùa có gió đông bắc, còn mùa kia là gió tây nam hoặc đông nam.

B. Khí hậu nước ta nói chung là mát mẻ, trừ những vùng núi cao thường lạnh quanh năm. Gió và mưa ở nước ta thay đổi theo mùa. Trong một năm có bốn mùa chính: đó là : xuân, hạ ,thu, đông

C. Khí hậu nước ta nói chung là nóng, trừ những vùng núi cao thường mát mẻ quanh năm. Gió và mưa ở nước ta thay đổi theo mùa. Trong một năm có hai mùa gió chính: một mùa có gió đông bắc, còn mùa kia là gió tây nam hoặc đông nam.

Câu 5: Khí hậu nước ta có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam, với ranh giới là dãy núi Bạch Mã là:

A. Ở miền Bắc, ứng với hai mùa gió là mùa hạ và mùa đông. Mùa hạ trời nóng và có nhiều mưa. Mùa đông lạnh và ít mưa. Giữa hai mùa là những thời kì chuyển tiếp, quen gọi là mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân có mưa phùn ẩm ướt; mùa thu trời se lạnh, khô hanh.

Ở miền Nam khí hậu nóng quanh năm, chỉ có mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thường có mưa rào. Mùa khô hầu như không mưa, ban ngày nắng chói chang, ban đêm dịu mát hơn.

B. Ở miền Bắc, ứng với hai mùa gió là mùa khô và mùa mưa. Mùa khô trời nóng và có nhiều mưa. Mùa mưa lạnh và nhiều mưa. Giữa hai mùa là những thời kì chuyển tiếp, quen gọi là mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân có mưa phùn ẩm ướt; mùa thu trời se lạnh, khô hanh.

Ở miền Nam khí hậu mát mẻ quanh năm, có mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân thường có mưa rào. Mùa thu hầu như không mưa, ban ngày nắng chói chang, ban đêm dịu mát hơn.

C. Ở miền Bắc và miền Nam có khí hậu giống nhau

Bài viết liên quan