• Hướng dẫn ra đề kiểm tra theo thông tư 22 môn Tin học
  | Trường Tiểu học Nam Cường | 59 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ra đề kiểm tra theo thông tư 22 môn Toán
  | Trường Tiểu học Nam Cường | 54 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Một số vấn đền lý luận chung về thiết kế ma trận và đề bài theo Thông tư 22
  | Trường Tiểu học Nam Cường | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ra đề kiểm tra theo thông tư 22 môn Tiếng Việt
  | Trường Tiểu học Nam Cường | 35 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ra đề kiểm tra theo thông tư 22 môn Tiếng Anh
  | Trường Tiểu học Nam Cường | 30 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ra đề kiểm tra theo thông tư 22 môn Khoa học
  | Trường Tiểu học Nam Cường | 31 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn ra đề kiểm tra theo thông tư 22 môn Địa lý và Lịch sử
  | Trường Tiểu học Nam Cường | 30 lượt tải | 1 file đính kèm