video -hướng dân pha nước cam- gv Đỗ Thị Hoàn- Trường MN Nam Hải