TRƯỜNG MN NAM HÀ, TIỀN HẢI, THÁI BÌNH. HDCM LÀM ĐỒ CHƠI CHO CÁC CON CÓ TÊN GỌI "MÈO CON VUI VẺ"