Cô Dung, Cô Ngân Trường Mầm non Tây Sơn - chơi vận động theo hình bàn tay, bàn chân